Những phòng ngủ với tay là chạm mái nhà mang lại những cảm giác lạ, khiến ta như thấy mình nhỏ bé nhưng cũng có thể khiến ta có cảm giác mình là những người khổng lồ.

Cảm giác lạ với phòng ngủ độc đáo.
Cảm giác lạ với phòng ngủ độc đáo.
Cảm giác lạ với phòng ngủ độc đáo.
Cảm giác lạ với phòng ngủ độc đáo.
Cảm giác lạ với phòng ngủ độc đáo.