Blog Giáo Dục

Blog Giáo Dục

Cả lớp đỗ trường chuyên ở Hà Nội

Cả lớp đỗ trường chuyên ở Hà Nội

29/29 học sinh lớp 9C1, THCS Archimedes cùng đỗ chuyên; trong đó 19 em đỗ hai trường. Thầy Võ Quốc Bá Cẩn, chủ nhiệm lớp 9C1, cho biết, lớp có 29 học sinh. 21 em đỗ Chuyên Sư...

10 trường THPT điểm chuẩn cao nhất TP HCM

THPT Nguyễn Thượng Hiền có điểm chuẩn vào lớp 10 cao nhất nhiều năm liền, với tỷ lệ chọi cũng ở mức cao nhất - 1 chọi 3 hoặc 4. Do Covid-19, kỳ thi tuyển sinh lớp 10...

Page 2 of 2 12