Từ ngày 15/11 tới, Nghị định 117/2020 quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực y tế có hiệu lực, trong đó, có một số điều khoản đáng lưu ý có liên quan đến lĩnh vực giao thông.

Khoản 2, Điều 34 qui định về: Vi phạm các quy định về trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức trong phòng, chống tác hại của rượu, bia; qui định: Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với hành vi của người đứng đầu cơ sở kinh doanh vận tải, chủ phương tiện giao thông vận tải không thực hiện biện pháp phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn người điều khiến phương tiện vận tải uống rượu, bia ngay trước và trong khi tham gia giao thông.

Đã lái xe là không rượu bia.

Điều 37 qui định về: Vi phạm các quy định về tài trợ rượu, bia, trong đó: Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với hành vi tài trợ bằng sản phẩm rượu, bia.

Còn Điều 33 qui định về: Vi phạm các quy định về quảng cáo rượu, bia có nội dung: Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với một trong các hành vi quảng cáo rượu có độ cồn dưới 15 độ và quảng cáo bia sau đây: Quảng cáo trên phương tiện giao thông.

Trong các qui định trên, Khoản 2, Điều 34 Nghị định 117/2020 hiện đang gây nhiều tranh cãi, chưa kể tính khả thi của việc tiến hành xử phạt cũng không cao.

Nhiều ý kiến cho rằng việc lái xe uống rượu, bia sau đó điều khiển phương tiện nằm ngoài khả năng kiểm soát của doanh nghiệp. Bởi dù lúc giao xe, doanh nghiệp đã kiểm tra tài xế nhưng quá trình đi đường, tài xế vẫn có thể uống rượu, bia. Do đó, nên tăng mức phạt thật nặng các lái xe uống rượu, bia điều khiển phương tiện, cần treo bằng lái, thậm chí thu bằng lái vĩnh viễn với lái xe vi phạm nhiều lần thay vì phạt doanh nghiệp.

“Doanh nghiệp vận tải không đi theo được lái xe, nên dù có qua giám sát hành trình cũng khó giám sát được việc tài xế uống rượu, bia trong quá trình đi đường. Nếu áp dụng quy định này sẽ gây khó cho doanh nghiệp vận tải”- một ý kiến khác cho biết.